Innovatie en ontwikkeling in de bouwkolom


Innovatie en ontwikkeling in de bouwkolom

De bouwkolom een traditionele bedrijfstak? Voor sommigen gaan de ontwikkelingen te traag, voor velen te snel. Deze weblog geeft onze visie op thema's op het snijvlak van ondernemerschap, innovatie en ontwikkeling en de wensen van klanten en samenleving. Het gaat om marktpositionering, vernieuwend inkopen en aanbesteden, Lean bouwen en installeren, BIM, duurzaamheid en sociale innovatie.

25 februari 2013

Hoe verandert de nieuwe aanbestedingswet ook uw organisatie?


De nieuwe aanbestedingswet staat eraan te komen. Per 1 april 2013 gaat hij in werking treden. De nieuwe wet gaat wel een aantal piketpaaltjes in het samenspel van de publieke opdrachtgevers en de marktpartijen significant veranderen. En dat levert niet alleen wat nieuwe spelregels in de aanbestedingsverhoudingen. Het zal ook een duidelijk effect hebben op de processen en organisaties van opdrachtgevers en marktpartijen. Want ook de processen, de benodigde competenties en zelfs cultuuraspecten zullen de komende jaren aan verandering onderhevig zijn. Zorg ervoor dat u uw organisatie hiervoor tijdig klaarstoomt, anders is de kans groot dat u komende tijd een aantal planken gaat misslaan.

Een paar veranderingen lichten we er alvast uit:
- De aanbesteder moet meer oog hebben voor het creĆ«ren van maatschappelijke waarde, zoals duurzaamheid en sociale kwaliteit
- Met het leidende principe van ‘EMVI tenzij’ kan de sector zich ontworstelen van het ‘laagste prijs syndroom’.
- Er wordt meer rekening gehouden met de hanteerbaarheid van opdrachten voor het Midden en Klein Bedrijf.
- De opdrachtgever moet zijn keuzes veel beter motiveren, en de markt krijgt de ruimte om hier mondiger op te reageren.
- Juist in opdrachten onder de drempel gelden er nieuwe regels
- Selectieprocessen moeten voldoen aan proportionaliteitseisen.
- Marktpartijen en aanbesteders moeten inzicht krijgen in de strategische consequenties van een uitvraag of aanbieding.


Wilt u meer weten? Klik hier voor het uitgebreide artikel.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reactie: