Innovatie en ontwikkeling in de bouwkolom


Innovatie en ontwikkeling in de bouwkolom

De bouwkolom een traditionele bedrijfstak? Voor sommigen gaan de ontwikkelingen te traag, voor velen te snel. Deze weblog geeft onze visie op thema's op het snijvlak van ondernemerschap, innovatie en ontwikkeling en de wensen van klanten en samenleving. Het gaat om marktpositionering, vernieuwend inkopen en aanbesteden, Lean bouwen en installeren, BIM, duurzaamheid en sociale innovatie.

9 december 2013

Marktconsultatie levert provincie belangrijke adviezen

De provincie Overijssel wil graag de kennis van de markt meer gaan benutten. Niet alleen van de grote bedrijven, maar ook van MKB bedrijven. Maar hoe betrek je het midden en kleinbedrijf nu het beste?  Eind november 2013 werden een 15 tal bedrijven bedrijven uitgenodigd voor een zogenaamde ‘marktconsultatie’. De bijeenkomst werd voorbereid en voorgezeten door Paul Kuijpers van Balance & Result, die als facilitator ook de nodige kennis over dit onderwerp meeneemt. Vooral met goed doorvragen bleek dat wel van belang.

De deelnemers waren unaniem wel te spreken over deze aanpak van de provincie. Men had de gelegenheid om aan te geven, waar de belemmeringen voor MKB bedrijven met name zitten. Anderzijds kon de provincie aangeven welke behoefte er bij de provincie leeft. In een levendige discussie is in een aantal rondes toch in beeld gebracht, hoe de provincie het beste met geconstateerde belemmeringen kan omgaan.

De consultatie leverde de provincie een aantal heel concrete adviezen op. Ook is duidelijker geworden waar de markt de belemmeringen ziet. Dat was anders dan vooraf gedacht. Deze werkvorm gaat vast vaker toegepast worden.

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reactie: