Innovatie en ontwikkeling in de bouwkolom


Innovatie en ontwikkeling in de bouwkolom

De bouwkolom een traditionele bedrijfstak? Voor sommigen gaan de ontwikkelingen te traag, voor velen te snel. Deze weblog geeft onze visie op thema's op het snijvlak van ondernemerschap, innovatie en ontwikkeling en de wensen van klanten en samenleving. Het gaat om marktpositionering, vernieuwend inkopen en aanbesteden, Lean bouwen en installeren, BIM, duurzaamheid en sociale innovatie.

22 mei 2014

Efficiencyslag corporaties met BIM voor het oprapen

Als woningcorporaties BIM beter benutten, kan op onnodige kosten worden bespaard in Beheer & Onderhoud. Dat concludeert Balance & Result in een onderzoek onder verschillende startende woningcorporaties.

Ondanks dat in veel projecten al met BIM wordt gewerkt, belandt het vrijgekomen model na oplevering meestal in het archief van de corporatie. Men is zich vaak niet bewust van de mogelijkheden van het model en de daarbij behorende informatie die vrijkomt. Of men had niet bewust gestuurd op aansluiting op het Beheer & Onderhoud, omdat deze afdeling niet direct wordt betrokken in nieuwbouw of renovatieprojecten.

Een (noodzakelijke!) efficiencyslag ligt voor het oprapen. Binnen woningcorporaties worden woningen vaak wel op vijf verschillende manieren beschreven, de informatie is versnipperd en heel vaak niet up to date. Als men de vele mutatie- & onderhoudsprocessen kan aansturen vanuit eenduidige informatie, worden fouten of onnodige woningopnames voorkomen. Het informatiemodel in 3D kan voor zowel huurders, de eigen organisatie als marktpartijen worden ontsloten, waarbij iedereen met betrouwbare informatie werkt.

De uitdaging is het stellen van de juiste vraag, aan zowel marktpartijen als de eigen organisatie. Er verschijnen dan ook verschillende zogenaamde BIM-protocols. Hierin worden afspraken over uitwisseling van modellen en informatie vastgelegd. Binnen het onderzoek bracht Balance & Result corporaties bij elkaar die aangaven dat hierin geen wildgroei mag ontstaan:  “Uitwisseling via open standaarden zou een uitgangspunt moeten zijn binnen een algemeen, gebruiksvriendelijk Aedes-protocol”.

BIM moet op de juiste manier worden geïnterpreteerd voor woningcorporaties. Het is geen speeltje van de architect of aannemer zoals men nu nog denkt. BIM zou hand in hand moeten gaan met ontwikkelingen in het bestaande informatiemanagement van een corporatie. Men zou kunnen starten in renovatie- of nieuwbouwprojecten, maar ook als men het bezit opnieuw moet vastleggen, bijvoorbeeld bij een asbestinventarisatie of fusie. Juist de beschikbare BIM principes helpen om doelmatiger te werken, het beter in beeld krijgen van het bezit en een adequate dienstverlening aan huidige en toekomstige klanten.

Op 4 juni zal Balance & Result het onderzoek presenteren op het BIM-Open congres. De volledige rapportage is dan ook te downloaden via www.balance-result.nl.
Jan Fokke Post

Adviseur Balance & Result

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reactie: