Innovatie en ontwikkeling in de bouwkolom


Innovatie en ontwikkeling in de bouwkolom

De bouwkolom een traditionele bedrijfstak? Voor sommigen gaan de ontwikkelingen te traag, voor velen te snel. Deze weblog geeft onze visie op thema's op het snijvlak van ondernemerschap, innovatie en ontwikkeling en de wensen van klanten en samenleving. Het gaat om marktpositionering, vernieuwend inkopen en aanbesteden, Lean bouwen en installeren, BIM, duurzaamheid en sociale innovatie.

16 maart 2016

Betaalbaarheid en transactiekosten

betaalbaar wonen
Zowel corporaties als marktpartijen willen eerder en met minder partijen aan tafel om sneller de winnende aanbieder te selecteren. Ze willen een uitvraag waarvoor de markt de beste, betaalbare aanbieding kan maken. En een oplossing die het corporatiemanagement kan verantwoorden.

Vroeger aan tafel

Vroegtijdig aan tafel met marktpartijen heeft als voordeel dat zowel opdrachtgever als opdrachtnemers minder kosten hoeven te maken door minder dubbele werkzaamheden in het acquisitiestadium. Als nadeel geldt dat je je als opdrachtgever met minder, of zelfs geen, details van de oplossing tevreden moet stellen. Het gaat dus ten koste van de zekerheden. Als corporatie wil je een oplossing, die daadwerkelijk zonder faalkosten, uitgevoerd kan worden en die betaalbaar is voor zowel corporatie en marktpartijen, als voor huurders.


Concurrentie

Ofschoon corporaties niet aanbestedingsplichtig zijn, verhindert hun beleid vaak dat ze projecten één-op-één in de markt zetten. De achterliggende gedachte is dat concurrentie aanbieders stimuleert om hun best te doen om een kwalitatief hoogwaardig product te leveren tegen een scherpe prijs. Als er te veel marktpartijen met elkaar moeten concurreren en als ze allemaal gevraagd wordt om een ver uitgewerkt plan aan te bieden, dan zorgt dat voor hoge transactiekosten. Kosten die door de ‘verliezers’ in andere projecten terugverdiend moeten worden. Zowel opdrachtgevers als aanbieders hebben er voordeel bij als ze de transactiekosten weten te beperken.


Realistisch aanbod

Marktpartijen moeten hun aanbieding vaak gratis of tegen een lage vergoeding aanbieden. Bij een DBM-uitvraag (Design-Build-Maintain) wordt de M (het onderhoud) vaak wel gevraagd maar niet gegund. Marktpartijen die een realistische M-aanbieding willen maken zullen hun best doen om een kwalitatieve en realistische aanbieding te maken. Marktpartijen die  een inschatting maken dat de M niet gegund zal worden, permitteren zich een opportunistische oplossing, waarbij de kostenopgave niet realistisch, want veel te laag  zijn. De serieuze aanbieder snijdt zich dan twee keer in de vingers. Enerzijds door de hoge kosten voor het maken van de aanbieding en anderzijds doordat de kans groot is dat hij de opdracht niet gegund krijgt vanwege de (realistische) prijs.Weet als opdrachtgever  wat je van de marktpartijen vraagt en stel hier ook de middelen tegenover zodat de gevraagde kwaliteit geleverd kan worden tegen een betaalbare, realistische kostenraming.

Wilt u als corporatie of als marktpartij beter inspelen op het slimmer organiseren van dit vraag-en-aanbodproces? Neem dan contact op met Nienke Geessink (n.geessink@balance-result.nl) of Paul Kuijpers (p.kuijpers@balance-result.nl) 0570-628474

Geen opmerkingen:

Een reactie posten

Reactie: